Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és la sogra de Sarah Cornwall.