Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és un avantpassat a la 4a generació de Daniel Francis Burk.

Ascendents de Daniel Francis Burk fins a ? ?   Veure