Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és un avantpassat a la 9a generació de Nicolas Vaucher.

Ascendents de Nicolas Vaucher fins a ? ?   Veure