Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és un avantpassat a la 9a generació de Charlotte Vaucher.

Ascendents de Charlotte Vaucher fins a ? ?   Veure