Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

? ? és un avantpassat a la 5a generació de la muller de Jean Vaucher.