Ascendents de John (Jr.) Burk

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb John (Jr.) Burk amb referència de "número Sosa".