Ascendents de Essa Barakett

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Essa Barakett amb referència de "número Sosa".