Ascendents de Erastus Burk

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Erastus Burk amb referència de "número Sosa".