Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Sarah Emerson és un avantpassat a la 4a generació de Arthur Wellington Burk.

Ascendents de Arthur Wellington Burk fins a Sarah Emerson   Veure