Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Sarah Emerson és la sogra de Abraham Coryell.