Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Sarah Emerson és un avantpassat a la 5a generació de la muller de Guy Fosdick Clarkson.