Ascendents de Clara C. Coryell fins a Sarah Emerson