Parentesc (2 graus de parentesc)

^^

Edward James Smith és el marit de una tia de la muller de x Davis.

James H. Gerrie 1821-1872
& Tryphena A. Howard 1833-1887
|| |
John Gerrie
& ? ?
  Carrie Gerrie 1854-1954
Imatge

& Edward James Smith 1850-1880
|  
Dorothy Gerrie
& x Davis