Ascendents de Tryphena Wilcox

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Tryphena Wilcox amb referència de "número Sosa".