Ascendents de Chris Noble

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Chris Noble amb referència de "número Sosa".