Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Eleanor Gerrie és una filla de ? ?.

Ascendents de Eleanor Gerrie fins a ? ?   Veure