^^

Calendaris

- Dilluns -
 

  Dia Mes Any  
Gregorià
Julià
Francès
Hebreu
Quart minvant - 13:20 UT
(fase lunar = 23)

Dia julià: 2.394.637