Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Elspet Raeburn és la mare de Jane Smith.

Elspet Raeburn 1781-1856
&1802 Alexander Smith 1784-1876
Imatge

|
Jane Smith 1814-1903

Parentesc: 25%

Ascendents de Jane Smith fins a Elspet Raeburn   Veure