Ascendents de Jane Smith

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jane Smith amb referència de "número Sosa".