Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Charles Vallée és un avi de el marit de Marie Thérèse Leblanc.