Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Charles Vallée és un avantpassat a la 4a generació de Louis Vallée.

Ascendents de Louis Vallée fins a Charles Vallée   Veure