Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Charles Vallée és un avantpassat a la 5a generació de Alexis Jean Vallée.

Ascendents de Alexis Jean Vallée fins a Charles Vallée   Veure