Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Charles Vallée és un avantpassat a la 5a generació de el marit de Marie Vallée.