Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Charles Vallée és un avantpassat a la 8a generació de Adolphe Edmond Vallée.

Ascendents de Adolphe Edmond Vallée fins a Charles Vallée   Veure