Ascendents de Baltasard Vauchié

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Baltasard Vauchié amb referència de "número Sosa".