Ascendents de Butros Souaid

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Butros Souaid amb referència de "número Sosa".