Schaffroth

^^

o Eugène & Henriette Burgener
o Julia & sosa Henri Vaucher 1858-1924
...