Schaffroth

^^

o sosa Eugène & sosa Henriette Burgener
o sosa Julia & Henri Vaucher 1858-1924
...