Schaffroth

^^

o Eugène & sosa Henriette Burgener
o Julia & Henri Vaucher 1858-1924
...