Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Alexander Smith en Tryphena Wilcox.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.