Verwantschap (1 verwantschap)

^^

Rose (Zihari) Shatilla is echtgenote van een achterkleinzoon van Rashaya Lebanon.