Verwantschap (1 verwantschap)

^^

Rose (Zihari) Shatilla is de schoonmoeder van Michael Shrikay.