Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Augusta Elizabeth Abbott en William Knowles Burk.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.