Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Sadie Angelina en Thomas Howard Burk.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.