Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Doug ? en Thomas Howard Burk.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.