Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Sara Fellerath en Thomas Howard Burk.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.