Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Pierre La Vallée en Madeleine Du Mesnil.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.