Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Antoine Pineau en Louis Vallée.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.