Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen George Woodrooffe en Elsie Clarkson.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.