Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Catherine Smith en Violet Smith.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.