Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen x Badawi en x Ironside.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.