Verwantschap (1 verwantschap)

^^

x Scaff is echtgenote van een afstammeling van de 4de generatie van Samra (?) Shatilla.