Verwantschap

^^
Er is geen bekende verwantschap tussen Antoine Pineau en Claude Charbonneau.

Aarzel niet opnieuw te berekenen via een andere berekeningswijze.