Forfedre til Pierre Vaucher

^^


- Sosa base- Farge 

Navigering med Pierre Vaucher som Sosa referanse.