Leslie Habib

Foreldre

Ekteskap og barn

Forfedre

Karallah Habib   ? ?   Joseph (Youssef) Souaid   Hafiza Haddad
|   |   |   | 


|   |
Albert Karallah Habib   Bernadette Souaid
|   ||
Leslie Habib

  Søsken