Forfedre til Jessie Ironside

^^


- Sosa base



























- Farge







 

Navigering med Jessie Ironside som Sosa referanse.